EET  Pokladny Most, Litvínov, Ch, Louny, Teplice, evidence tržeb, nejlevnější, bez paušálu

Domů Kontakt

 Ing. Miroslav Vaníček 

Ceník pokladny LYNX
Ceník MARKEETA
Ceník služeb MARKEETA
Přehled tarifů MARKEETA
Návody a videa MARKEETA
Návody a videa LYNX

 

 

EET - Evidenci tržeb upravuje vládní návrh zákona, který byl projednán a schválen

Parlamentem a podepsán prezidentem České republiky.

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve

Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti

vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve

Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka

a bezpečnostního kódu poplatníka.

Zvolte si typ pokladny

     

Vhodné vědět

„Pokladna vás nezruinuje“.

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období),

ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi

15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Zdroj: etrzby.cz

 

Pro splnění povinnosti EET uložených zákonem Vám nabízím jednoduché řešení.

Nabízené řešení splňuje požadavky legislativy, které Vám ukládá výše zmíněný zákon.

V nabídce jsou tři základní sestavy. Jednotlivé sestavy pokladen se odlišují způsobem

provedení a velikostí obrazovky. Pokladny jsou dotykové a velice intuitivní v ovládání.

Obsluha připomíná práci s dotykovým telefonem. Odezva je blesková. Nic vás

nebude zdržovat od zákazníků a brzdit ve vašem podnikání. Pokladna

je zařízení vyrobené pro jediný účel. Rychlost a stabilitu zaručuje perfektně

odladěný software i hardware.

 

Celková cena za balíček (pokladna a sw)

Celková cena se skládá z nákupní ceny HW (pokladny, tiskárny, pokladní zásuvky

a dalších periferií) a pravidelných poplatků (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční,

na 24 měsíců nebo 36 měsíců). Platba má formu měsíčního paušálu nebo

předplacené sady. Objednat si můžete tarif Basic, Standart nebo Pro.
Zvolte si balíček a plán na míru vašemu podnikání. Začněte s malým

a kdykoliv zdarma přejděte na vyšší. Pokladna poroste spolu s vaším byznysem.

PLAŤTE AŽ ZA MĚSÍC. Prvních 30 dní budete mít zdarma.

BEZ SMLUVNÍCH POPLATKŮ. Balíček můžete kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit.

 

 

Zprávu s dotazy nebo komentářem zašlete na adresu info@eet-vm.cz